Concept
ontwikkeling

 

Bij het ontwikkelen van concepten combineren wij de allernieuwste inzichten met de modernste technieken op gebied van communicatie en marketing. The Brandstones helpt bedrijven deze gebieden naar een hoger niveau te brengen. Wij ontwikkelen jullie bedrijfsprofiel tot een krachtig aansprekend geheel en vertalen het in een heldere communicatieve vormgeving. Het ontwikkelen van concepten draait namelijk niet alleen om strategie, maar juist uit een combinatie tussen strategie en creativiteit (grafische vormgeving).
 

The Brandstones ontwikkelt steengoede concepten waarmee jullie bedrijf geloofwaardig en authentiek communiceert. Concepten die The Brandstones realiseert zijn bijvoorbeeld: het versterken van jullie imago, het ontwikkelen van marketing strategieën, guerrilla acties, lang- en kortdurende reclamecampagnes etc.

Hieronder enkele redenen om te kiezen voor het laten ontwikkelingen van concepten, voor campagnes, strategieën en dergelijke:

    • Een creatief concept zorgt voor betere en krachtigere communicatie.
    • Uw bedrijf zal een krachtiger onderscheidend vermogen verkrijgen.
    • Een sterk bedrijfsconcept zal voor meer omzet zorgen.
    • Met een goed concept trekt jullie bedrijf de juiste doelgroep aan.

Het concept ontwikkelingsproces:

Ideeën vorming

In de conceptfase wordt als eerst de briefing herschreven. Hierin beschrijven we de mogelijke kansen die de opdracht (jullie idee) met zich mee kan brengen en verwerken we onze ideeën die we tijdens een aantal brainstormronden hebben gegenereerd. Via de debrief evalueren we met jullie de ideeën en sluiten we samen een overeenkomst met een gepaste offerte.

Concept

Na de goedkeuring van de offerte verwerken wij de ideeën naar een klinkend concept en ontwikkelen wij een passende strategie die jullie beoogde doelstelling(en) zal behalen. In dit concept geven wij ook advies over eventuele investeringen, technische opties en knelpunten. Daarnaast voeren wij een marktonderzoek uit om het concept succesvol te maken en deze af te stemmen op de wensen van de consument.

Planning

Om alle doelen en eisen voor de ontwikkeling van het concept helder te maken stellen wij een conceptdefinitie op. Hierin beschrijven wij de doelmarkt, eisen van de eindgebruiker, wat het concept is, hoe het concept werkt, de bijbehorende specificaties en vereisten. Om de ontwikkeling van het concept in goede banen te lijden stellen wij een productieplan op. Op basis van dit productieplan kunnen eventuele benodigde investeringen berekend worden. Vervolgens verzamelen wij de informatie uit ons marktonderzoek om een passend marketingplan voor het concept samen te stellen.

Ontwerp

De ontwerpfase voor het ontwikkelen van een concept is op te delen in twee activiteiten, namelijk ‘materialisatie’ en ‘uitwerking’. Tijdens de ‘materialisatie’ activiteit verwerken we de vorm van het concept en stellen de te gebruiken materialen vast. Het concept, de vorm en het gekozen materiaal ontwikkelen wij naar een zodanig niveau zodat deze te testen is. Bij de ‘uitwerking’ worden de ontwikkelde alternatieven uitgewerkt naar een prototype of schetsen welke wij vervolgens kunnen toetsen in de volgende fase.

     

Testen & evalueren

Tijdens de test- en evaluatiefase testen we het concept in de markt op de gebruikte technologie en op de haalbaarheid voor het produceren van het definitieve eindproduct. Wij toetsen het prototype onder realistisch gesimuleerde omstandigheden. Voordat het geïntroduceerd kan worden in de markt verrichten wij gezamenlijk met jullie een laatste test, genaamd de pilot test. Alle doorlopen processen, technieken en methoden evalueren we en passen we waar nodig aan zodat het eindproduct optimaal uitgewerkt is om geïntroduceerd te worden in de (doel)markt.

Markt introductie

In deze fase gaan we over tot het implementeren van marketing en plannen. We ontwikkelen een implementatieplan waarin de verantwoordelijkheden en acties van betrokkenen zijn omschreven. Nadat het eindproduct geïntroduceerd is, houden we regelmatige controles om eventuele fouten te filteren.